3D vizualizácie

Naša spoločnosť ponúka tvorbu 3D vizualizácií architektonických objektov. 3D grafika a 3D vizualizácie sú silným nástrojom s vysokým potenciálom a prakticky neobmedzeným množstvom možností prezentácie budúcich objektov a priestorov. Na základe Vašich požiadaviek a dodaných podkladov vieme vytvoriť návrhy a vizualizácie interérov a exteriérov rodinných domov, bytových domov, nákupných centier, administratívnych budov a podobne. Ponúkame tak možnosť prezrieť si priestor, ktorý ešte neexistuje a budovy, ktoré ešte nestoja so svojími technickými a estetickými detailami, prostredníctvom 3D výstupov od jednoduchého schématického zobrazenia až po realistické 3D vizualizácie.

Postup pri tvorbe 3D architektonických vizualizácií:

I. Dodanie podkladov od klienta vo forme projektovej dokumentácie, materiálovej špecifikácie, fotodokumentácie a pod.

II. Dohoda s klientom na forme výstupu a cenová kalkulácia.

III. Tvorba hmotového modelu a jeho následné schválenie klientom.

IV. Textúrovanie modelov a následné schválenie materiálov a povrchov klientom.

V. Ukážky vizualizácií v základnom rozlíšení a ich schválenie klientom.

VI. Tvorba finálnych 3D vizualizácií a ich odovzdanie klientovi.