Architektúra a projekcia

Poskytujeme komplexné architektonické a projekčné služby v oblasti pozemných stavieb, projekty novostavieb, obnovy a rekonštrukcie objektov, projekty jednoduchých a drobných stavieb a pod. Vypracujeme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch projektu, od architektonickej štúdie po realizačné projekty.
V spolupráci s odborníkmi vo svojich profesiách, Vám vypracujeme taktiež projekty statiky, zdravotechnických inštalácií, plynofikácie, vykurovania, projekty protipožiarného zabezpečenia stavby ako aj teplotechnické posúdenia stavieb a energetickú certifikáciu budov.
Vrámci našich služieb ponúkame aj spracovanie rozpočtov a cenových kalkulácií stavieb.

V našich projektoch sa snažíme zohľadniť:

I. Energetickú efektívnosť budov

II. Ekonomickú návratnosť

III. Komfort užívania a prevádzky