Návrh interiérov a exteriérov

Vrámci návrhu interiérov sa snažíme, aby priestor odrážal vkus a štýl jeho majiteľov a obyvateľov. Takýto priestor musí spĺňať okrem estetických požiadaviek aj nároky na funkčnosť, prevádzku a v neposlednom rade aj požiadavky na ľahkú a nenáročnú údržbu.
Architektonické riešenie priestorov zahŕňa návrh, resp. výber a rozmiestnenie nábytku, osvetlenia a svietidiel, doplnkov, farebnosť, štruktúru a textúru povrchov podláh, stien a stropov. V prípade potreby Vám vypracujeme kladačské plány obkladov a dlažieb, schémy rozmiestnenia osvetlenia, audio a video zariadení a podobne.

Pri navrhovaní exteriérov sa v prevažnej miere venujeme návrhom fasád, oplotenia, mobiliáru, drobnej záhradnej architektúre a terénnym úpravám okolia stavieb. Tvar budovy, jej priestorové členenie, farebnosť povrchov a druh použitých materiálov, vo veľkej miere odráža celkové estetické vnímanie stavby ako celku. Vkusne navrhnutá stavba s vhodne navrhnutým exteriérom častokrát priaznivo dotvára prostredie v ktorom je osadená.

Ku každému projektu pristupujeme individuálne, snažíme sa klienta spoznať, aby sme sa čo najviac priblížili k jeho predstavám a požiadavkám.