Rodinný dom, Prešov

  • Pohľad 1

  • Pohľad 2

  • Pohľad 3

  • Pohľad 4

  • Pohľad 5

O projekte

Štúdia rodinného domu navrhnutého do okrajovej časti mesta. Jednoduchý pôdorys stavby reaguje na užší tvar stavebného pozemku, pričom umiestnenie veľkých sklenených plôch zodpovedá požiadvke na orientáciu priestorov dennej časti voči svetovým stranám. Plynulý prechod medzi interiérom a exteriérom sa zabezpečil pomocou južne orientovanej terasy.